توضیحات

Ex telephone

Explosion protection: II 3G Ex nA ic IIC T5 Gc II 3D Ex tc ic IIIC T80 °C Dc

Degree of protection: IP65

Ambient  temperature: -20C to +55C

Line voltage: 24 to 66 Vdc

Call tone:  ≥95 dB(A)

Weight: 2.3 kg

Type: FernTel 3 / Zone 2

Manuf.: “FHF”

 

تلفن ضد انفجار

درجه حفاظت: II 3G Ex nA ic IIC T5 Gc II 3D Ex tc ic IIIC T80 °C Dc IP65

دمای کارکرد: 20C- الی 55C+

ولتاژ خط: 24 الی 66  ولت

میزان بلندی صدا: 95dB(A) در یک متر

وزن: 3/2 کیلوگرم

مدل: FernTel 3 / zone 2

کارخانه سازنده: “FHF”


فایل های مرتبط

دانلود