توضیحات

Ex installation switch

Explption protection: II 2 G Ex de IIC T6

Certificates: PTB 98 ATEX 3121 / IECEx BKI 07.0036

Ambient temperature: -20C to +40C

Rated voltage: 250 V, 50 - 60 Hz

Rated current: 16 A

Degree of protection: IP66

Weight: 0.32 kg

Material: Polyamide

Type: GHG 273

Manuf.: "EATON"

کلید تک پل ضد انفجار

درجه حفاظت: II 2 G Ex de IIC T6 IP66

گواهی ها: PTB 98 ATEX 3121 / IECEx BKI 07.0036

دمای کارکرد: 20C الی +40C-

ولتاژ: 250V

شدت جریان: 16A

وزن: 0.32 kg

جنس: پلی آمید

مدل: GHG 273

کارخانه سازنده: "EATON"


فایل های مرتبط

دانلود