توضیحات

Ex-liner light fitting with meatal housing for surface mounting

Explotion Protection: 2G Ex d IIB T5 Gb

Certificates: LOM 02 ATEX 2013 X , IECEx BKI 07 .0008 X

Premissible ambient temperature: -20C to +55C

Rated voltage: 230V

Material: aluminium

Degree of protection: IP67

Type: AB12C

Manuf.: "COOPER Crouse-Hinds CEAG"

 

مهتابی آلومینیومی ضد انفجار

درجه حفاظت: 2G Ex d IIB T5 Gb IP67

گواهی ها: LOM 02 ATEX 2013 X , IECEx BKI 07 .0008 X

دمای کارکرد: 20C  الی +55C-

ولتاژ مجاز: 230V

جنس: آلومینیوم

مدل: AB12C

کارخانه سازنده: "COOPER Crouse-Hinds CEAG"


فایل های مرتبط

دانلود