توضیحات

از گلند کابل جهت اتصال کابل به دستگاه، تابلو، جعبه تقسیم یا موتور استفاده میگردد و در انواع مختلف "فلزی و پلاستیکی"، "صنعتی و ضدانفجار" و "آرمور و بدون آرمور" از نظر کاربرد وجود دارد.


CMP Armoured Cable Gland

Explosion protection: II 2 GD Ex d IIC / Ex e IIC

Certificates: SIRA 06ATEX1097X & SIRA 07ATEX4326X

Ambient temperature: -60C to +130C

Degree of protection: IP66, IP67 and IP68

Types: E1FW, E2FW, E1FX, E2FX, E1FU & E2FU

Manuf.: "CMP"

 

گلند کابل آرموردار ضد انفجار

درجه حفاظت: II 2 GD Ex d IIC / Ex e IIC IP66, IP67 and IP68

گواهی ها: SIRA 06ATEX1097X & SIRA 07ATEX4326X

دمای کارکرد: 60C الی +130C-

مدل ها: E1FW, E2FW, E1FX, E2FX, E1FU & E2FU

کارخانه سازنده: "CMP"


فایل های مرتبط

دانلود