توضیحات

دستگاه Ex Grounding & Grounding Control مدل GGCD-01جهت اتصال به زمین تانکرهای حاوی سوخت و نمایش دادن این اتصال در محیط های EX (Zone 1,2) به منظور تخلیه الکتریسیته ساکن و جلوگیری از به وجود آمدن انفجار بکار برده می شود.


فایل های مرتبط

دانلود